Opetus- ja kulttuuriministeriö rakentaa harrastustoiminnan Suomen mallia yhdessä kuntien kanssa. Suomen mallin tavoitteena on tuoda harrastustoimintaa koulupäivän yhteyteen. Kokeilun taustalla on ajatus harrastustoiminnan vaikutuksista hyvinvointiin ja yhdenvertaisuuteen, mallia on otettu Islannista. Suomen mallin pilotoinnissa on mukana myös Lempäälän kunta laajalla ”Harrastava koululainen” -hankkeellaan ja tutkimusryhmämme osallistuu pilottiin arvioinnin ja kehittämisen tukena.

Keskeisenä lähtökohtana Suomen mallille ja Lempäälän ”Harrastava koululainen” -hankkeelle on harrastustoiminnan mahdollistaminen kaikille lapsille ja nuorille.  Toiminnan perustana hyödynnetään Opetus -ja kulttuuriministeriön toteuttamaa laajaa oppilaiden harrastustoivekyselyä. Oppilaille annetaan mahdollisuus vaikuttaa harrastuskerhojen toimintaan ja niihin osallistuminen on täysin vapaaehtoista.

Harrastustoiminnan liittäminen koulupäivän yhteyteen voi tuottaa paljon uudenlaista yhteistyötä ja tuoda formaalia ja informaalia oppimista lähemmäs toisiaan. Harrastuskerhoja järjestetään yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa, mutta kerhoja tulevat ohjaamaan myös koulujen omat ohjaajat.  Uuden toiminnan integroiminen koulupäivän yhteyteen ei ole kuitenkaan täysin mutkatonta. Toiminnan jatkuvuuden ja kehittämisen kannalta on tärkeää saada eri toimijaryhmien ääni kuuluviin, eli miten lapset ja nuoret itse, heidän vanhempansa ja kerhojen ohjaajat, opettajat ja rehtorit kokevat toiminnan järjestämisen.

Tutkimusryhmämme tehtävänä on tuottaa tietoa kehittämistyön tueksi. Keskeisinä tarkastelun kohteina harrastustoiminta lasten koetussa hyvinvoinnissa, ohjaajien ammatillisuuden kehittäminen ja toimivien rakenteiden selvittäminen perheiden ja koulun näkökulmasta.

Lue lisää Lempäälän hankkeesta: https://www.lempaala.fi/uutiset/harrastava-koululainen-lempaala-mukana-harrastamisen-suomen-mallissa/