Olen tutkinut väitöskirjani ensimmäisessä osatutkimuksessa suomalaisten 7.luokkalaisten oppilaiden sosiaalisen tuen kokemusta koulutyöhön eri tuen lähteistä saatuna (sukupuoli ja koulun SES-alue huomioituna). Keskiössä on ollut opettajan ja kodin tuen vaikutus vertaisten keskinäisen tuen jakamiseen. Tällä hetkellä tarkastelussa ovat eri tuen profiiliin kuuluvien oppilaiden sosiaalisen tuen ja koulutyön merkityksellisyyden kokemukset peruskouluvuosien ajalta. Kolmannessa osatutkimuksessa tulen tarkastelemaan oppilaiden yläkoulusta eteenpäin siirtymisen kokemuksia ja tulevaisuuden suunnitelmia.

Contact:

rea.ahola@tuni.fi