Uusi opetussuunnitelma tukee koulun kehittämistä

Maailman muuttuessa on tärkeää, että peruskoulua päivitetään vastaamaan lasten ja […]

Eurooppalaisen nuoren opettajan toimijuus?

Opettajalla, joka kokee vahvaa toimijuutta, on oman työnsä ja sen […]

Tutkimusryhmän tarina

Alussa, joskus 2004, oli neljä hiljattain väitellyttä innokasta tutkijaa, Kirsi […]