LASTEN JA NUORTEN KOKONAISVALTAISEN HYVINVOINNIN TUKEMISTA KOULUN KEINOIN

Blogikirjoitus on julkaistu alunperin SchoolWell -hankkeen omilla nettisivuilla: Lasten ja […]

Opetussuunnitelmauudistus voi tukea yhtä aikaa oppimista ja jaksamista

Opetussuunnitelmauudistukset suuntaavat ja aktivoivat pitkäjänteistä koulun kehittämistä. Koulun kehittämisen onnistuminen riippuu pitkälti […]

Koulu-uudistuksissa tulee vahvistaa koulujärjestelmän eri tasojen välistä vuorovaikutusta

Opetussuunnitelmauudistus on monimutkainen prosessi, ja sen onnistuminen riippuu monista tekijöistä […]

Vahva kouluyhteisö eriarvoistumisen vastavoimana

Marraskuun alkupuolella tutkimusryhmämme osallistui Nuorisotutkimuspäivillä työryhmään ”Koulu ja eriarvoistuva 20-luvun […]

Mistä kasvaa koulunkäynnin into ja merkityksellisyys?

Kun koulunkäynti sujuu ja tuntuu tärkeältä, seuraa yleensä myös oppimista […]