Soini, T., Pietarinen, J. & Pyhältö, K. (2020). Koulun kehittämisestä opittua: Havaintoja merkityksen rakentamisen tärkeydestä. Kasvatus, 51(2).

Kivioja, A., Soini, T., Pietarinen, J. & Pyhältö, K. (2018). Mikä on keskeistä hyvässä opetussuunnitelmaprosessissa? Kasvatus, 49(4).

Soini, T., Kinossalo, M., Pietarinen, J. & Pyhältö, K. (2017). Osallistamista oppimassa. Kohti yhtenäistä ja ymmärrettävää perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Teoksessa Kehittämisen palat, yhteisöjen salat – Näkökulmia koulutukseen ja kasvatukseen. V. Korhonen, J. Annala & P. Kulju (toim.). Tampere University Press, 35-57.

Soini, T. , Pietarinen, J., Toom, A. & Pyhältö, K. (2016). Haluanko, osaanko ja pystynkö oppimaan yhdessä muiden kanssa. Teoksessa H.Cantell & A. Kallioniemi (Toim.) Kansankynttilä keinulaudalla. Miten tulevaisuudessa opitaan ja opetetaan?  Juva: PS-kustannus, 53-75.

Soini, T. (2014) Horisontaaliset ja vertikaaliset siirtymät päiväkodin ja koulun rajapinnalla. In K. Karila & L. Lipponen (Eds.) Päiväkodista peruskouluun : siirtymät vashaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen rajapinnoilla. Opetushallituksen raportit ja selvitykset, 2013:17.

Soini, T., Pietarinen, J. & Pyhältö, K. (2014). Oppimista ja hyvinvointia peruskoulun arjessa. In K. Pyhältö & Vitikka, E. (Eds.) Oppiminen ja pedagogiset käytännöt varhaiskasvatuksesta perusopetukseen.131–145.

Pyhältö, K. Soini, T., Huusko, J. & Pietarinen, J. (2007). Mistä yhtenäisessä perusopetuksessa on kyse? Peruskoulun toimijoiden käsitykset yhtenäisen perusopetuksen rakentamisen lähtökohtana. In A. Pietilä & E. Vitikka (Eds.) Tarinoita yhtenäisestä perusopetuksesta. Opetushallituksen [Finnish National Board of Education] monisteita11/2007.

Pyhältö, K. Soini, T. & Rauste-von Wright, M. (2005). Peruskoulu yhtenäistyy – Mitä tapahtuu opettajan toimintamalleille? Didacta Varia 10 (2), 61–76.

Soini, T., Pyhältö, K. & Pietarinen, J. (2010) Jaksamista ja oppimista muuttuvassa peruskoulussa –tutkimushankkeen [Well-being and learning in a changing comprehensive school research project, Final report] (2007-2009) loppuraportti. In http://www.tsr.fi/tsarchive/files/TietokantaTutkittu/2007/107110Loppuraportti.pdf