Opettajalla, joka kokee vahvaa toimijuutta, on oman työnsä ja sen kehittämisen langat käsissään. Hän pystyy tukemaan oppilaiden toimijuutta ja kollegaa sekä kehittämään koulua ja yhteiskuntaa. Hän myös todennäköisesti voi hyvin työssään. Opettajan uran alkuvaihe on hedelmällistä ja haasteellista toimijuuden kannalta; osaaminen kehittyy nopeasti, mutta omat kyvyt joutuvat jatkuvalle koetukselle. Herää kysymys, onko minusta tähän? Usein myös työyhteisössä työskentely mietityttää. Mikä lopulta on koulu ja kuka sen toiminnan reunaehdot sanelee? Mikä on minun roolini tässä? Alun kokemukset määrittävät vahvasti koko opettajan työuraa. Ne vaikuttavat siihen, kuka viime kädessä pysyy alalla ja kehittyy taitavaksi, kokeneeksi opettajaksi, joka myös kehittää työtään.

Opettajuuden alkutaipaletta tarkastellaan Suomen Akatemian rahoittamassa syksyllä 2018 alkaneessa tutkimushankkeessamme Early Career Teachers’ Professional Agency Across Four European countries – Key for Sustainable Educational Change. Millainen on nuoren opettajan ammatillinen toimijuus, millaiset sen rakentumisen ehdot, entä yhteydet hyvinvointiin ja ammatissa pysymiseen? Tätä kysymme neljässä Euroopan maassa; Suomen lisäksi mukana on Ruotsi, Iso-Britannia ja Hollanti. Tutkimukseen osallistuu yhteensä noin 2000 opettajaa.

Pöydän ääressä vasemmalta alkaen myötäpäivään yliopistonlehtori Riikka Hofmann (UC), professori Jan Vermunt (TUE), professori Douwe Beijaard (TUE), yliopistonopettaja ja tutkija Monique Van der Heijden (HdK), yliopistonlehtori Peter Dudley (UC), professori Kirsi Pyhältö (HU), tutkimusjohtaja Tiina Soini-Ikonen (TAU), professori Auli Toom (HU), professori Anneli Frelin (HiG) ja professori ja dekaani Janne Pietarinen (UEF). Seminaaripäivään osallistuivat myös postdoc-tutkija Henrika Anttila (HU) ja väitöskirjatutkija Roosa Yli-Pietilä (TAU).

Kansainvälinen hanke edellyttää toimivaa tiimiä sekä Suomessa että muissa osallistujamaissa. Olemme lähteneet rakentamaan kansainvälisen tiimimme yhteistyötä ja yhteistä ymmärrystä muun muassa yhteisen kirjallisuuskatsauksen työstämisen avulla. Toukokuussa pääsimme viimein kaikki saman pöydän ääreen Helsingissä. Pitkä ja tiivis päivä keskityttiin pohtimaan, mitä on nuoren opettajan kehittyminen, oppiminen ja toimijuus erilaisissa kansallisissa ympäristöissä. Aiheesta syntyi intensiivinen ja inspiroiva keskustelu, kun etsimme yhteistä käsitteellistä kieltä sekä ihmettelimme maiden välisiä eroja ja samankaltaisuuksia. Päivän päätteeksi olimme väsyneitä, mutta iloisia siitä, että olimme saaneet kokoon näin hyvän ja innostuneen tiimin tärkeän asian äärelle. Tästä on hyvä jatkaa!

Teksti: Tiina Soini
Kuvat: Roosa Yli-Pietilä