Tutkimuksessa todettiin, että suomalaiset luokanopettajat kokevat pääosin korkeaa ja pysyvää ammatillista oppimistoimijuutta. Kuitenkin kahdessa pienessä oppimistoimijuusprofiilissa opettajat kokivat myös muutoksia oppimistoimijuuden kokemuksessa kahden vuoden aikana. Alemman oppimistoimijuuden profiileissa opettajat kokivat enemmän uupumusoireita ja heikompia mahdollisuuksia säädellä omaa jaksamistaan työssä.

Lue open access artikkeli täältä.